Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, συνεργείο οχημάτων ιδιωτικής χρήσης», ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ Ν. Δράμας Α.Ε., εντός του με αρ. ΒΚ5021 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Καλλιφύτου (αρ. αγροτεμαχίου 3504α συμπληρωματικής διανομής Καλλιφύτου 1957)