Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην υπό ίδρυση εγκατάσταση (εμπορική αποθήκη) ιδιοκτησίας της Στεργιανός Παρασκευάς & ΣΙΑ Ο.Ε., εντός αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Χωριστής ιδιοκτησίας του κ. Στεργιανού Παρασκευά, επί Δημοτικής οδού »

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013
image_print