Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής προϊόντων μαρμάρου(logistics)» της εταιρίας «Hermes Marbles ΙΚΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, κυρίου Ρίζου Κωνσταντίνου, στα με αρ.1868, 1877 και 1878 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χωριστής, συνολικού εμβαδού 19.200,91 τ.μ. επί αγροτικής οδού, επί του 1868 αγροτεμαχίου.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
image_print