Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας της Ντόντου Αμαλίας Μαρίας, στο υπ’ αριθμ. 77 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Καλλιφύτου αρχικής διανομής έτους 1930, επί αγροτικής οδού

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print