Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ίδρυση εγκατάστασης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Φτούλη Ηλία, στο με αρ. 3 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Μικροχωρίου, εμβαδού 3.750,00 τ.μ., επί αγροτικής οδού

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022
image_print