Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 1 2021 ΕΩΣ 31 12 2021

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
image_print