Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
image_print