Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση κατ` εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από αιρετό (αντιδήμαρχο) του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
image_print