Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων

Έγκριση κατ` εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από τον Δήμαρχο Δράμας και προσωπικό του Δήμου μας που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print