1

Έγκριση καταβολής επιδότησης ενοικίου σε επικουρικό ιατρό του Γ. Ν. Δράμας