Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση καταβολής επιδότησης ενοικίου σε επικουρικό ιατρό του Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Δράμας που είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα εφημεριών του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print