Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ.

Παρασκευή, 8 Ιούνιος 2018
image_print