Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση μεταφοράς ποσού για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ από το Δήμο Δράμας στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δράμας, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 2-3-2020

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
image_print