Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση μεταφοράς της 1ης δόσης της Κοινοτικής Συμμετοχής της πράξης “LYSIS” που αφορά στον Εταίρο 4-Δήμος Blagoevgrad, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print