Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου καθώς και των εξόδων μετακίνησης

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print