Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου καθώς και των εξόδων μετακίνησης

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print