1

Έγκριση μετακίνησης και δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Τόλιου Αναστασίας στην Κομοτηνή στις 25-10-2022