Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ΄ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014
image_print