Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μη άσκηση αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄ αριθ. Α181/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Τμήματος Β΄) -και- κατά του Μιχαήλ Ελευθεριάδη του Αθανασίου, κατοίκου Αρκαδικού Δράμας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019
image_print