Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.