Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.