Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016
image_print