Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση νέου σχεδίου όρων δημοπράτησης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής», κατόπιν επιπρόσθετων διευκρινήσεων από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή υλοποίησης του προγράμματος

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022
image_print