Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021
image_print