Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το οικονομικό έτος 2021 – 2022.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020
image_print