Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το οικονομικό έτος 2019.

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
image_print