Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ.10 του ν.4412/2016 για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας 2022

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022
image_print