Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016
image_print