Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ».

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016
image_print