Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ »

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
image_print