Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019
image_print