Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020
image_print