Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ »

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020
image_print