Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ».

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print