Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
image_print