Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου Μεταμόρφωσης Σωτήρος και Περιβαλλοντικές Μελέτες οριοθετημένων χειμάρρων»

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019
image_print