Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟ- ΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Πέμπτη, 5 Ιούλιος 2018
image_print