Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2018
image_print