Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print