Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
image_print