Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜOTIKOY ΣΧΟΛEIOY ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print