Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟY– 2ου ΛΥΚΕΙΟY ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 6 Αύγουστος 2018
image_print