Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Α.Π.Κ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ»

Δευτέρα, 6 Αύγουστος 2018
image_print