Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»

Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018
image_print