Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»

Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2018
image_print