Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»