Έγκριση όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων γατών»