Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων δημοπράτησης του α- νοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικού διαγωνισμού) για την εργασία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» του Δήμου Δράμας. Προϋπολογισμού : 24.600,00 € με τον Φ,Π.Α. (24%).

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016
image_print