Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις»

Τετάρτη, 14 Νοέμβριος 2018
image_print