Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με το Δήμο Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
image_print